Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Co jsou Jazyky bez bariér

Jazyky bez bariér – speciální metoda jazykové výuky, která pomáhá kompenzovat především potíže dyslektiků se sluchovým a zrakovým vnímáním mluvené a psané řeči. Její základ tvoří čtyři výukové hry podporující soustředění a motivaci. Jsou vhodné nejen pro žáky s dyslexií, ale i pro lidi bez „jazykových buněk“.

Bezbariérové učebnice

Ve školních třídách jsou začleněni žáci s různým stupněm znalostí i předpokladů, včetně dětí s dyslexií. Zvláště ty mají obtíže při práci s jakýmkoliv textem, což se samozřejmě projevuje i při výuce jazyků. Nestačí jim pouze školní výuka, je nutná i domácí příprava.

Učitelům, žákům i rodičům již několik let pomáhají bezbariérové učebnice. Jedná se o běžnou učebnici převedenou do elektronické – bezbariérové formy. S tou potom žáci pracují pomocí programu Jazyky bez bariér, který je v současné době dostupný pro počítače s operačním systémem MS Windows.

Výhodou programu je možnost tvorby vlastních výukových materiálů. Učitelé a děti tak nejsou odkázáni jen na to, co je aktuálně dostupné. Program tak může sloužit jednak jako tvůrčí nástroj umožňující výuku jazyků aktivním zábavným způsobem a dále jako užitečná pomůcka doplňující a rozšiřující možnosti klasické učebnice.

Verze programu

Aktuálně je k dispozici pouze verze programu pro PC.

Verze pro PC s operačním systémem MS Windows

Tato verze se instaluje na PC s operačním systémem Windows. Výukové materiály pro tuto verzi najdete v Knihovně pro offline verzi. S programem se můžete seznámit pomocí videoprůvodce.

Instalační soubor programu i návod stáhnete ze stránky Ke stažení.

Výukové soubory

Výukové soubory jsou dostupné v knihovnách. Uživatel si však může vytvářet i svoje vlastní pomocí editoru (plniče), který je součástí programu.

SPN – pedagogické nakladatelství, a.s. již začalo vydávat některé svoje jazykové učebnice nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky v souborech JBB. K dispozici jsou již učebnice angličtiny pro 3., 4. a 5. ročník základních škol. Program Jazyky bez bariér tak může dobře pomoci při výuce z těchto učebnic.

Prohlížeč Jazyky bez bariér

Speciální prohlížeč Jazyků bez bariér umožňuje vloženou řeč slyšet, číst a dokonce i prakticky osahávat prostřednictvím čtyř metodických her. Pro většinu lidí je to atraktivní multimediální výuková forma.

Pro děti s dyslexií je to navíc důležitý pomocník pro kompenzaci potíží se zrakovou a sluchovou percepcí. Zajišťuje zrakovou, sluchovou a významovou koordinaci a podporuje pravolevou orientaci a zrakovou a sluchovou analýzu, syntézu, rozlišování a paměť. Jak to konkrétně funguje můžete vidět v našem video­průvodci.

Editor (plnič) Jazyky bez bariér

Jednoduchý plnič (editor) Jazyků bez bariér umožňuje vytvářet soubory JBB a vkládat do nich slova a věty s obrázky a mluvenou a psanou řeč v češtině a cizích jazycích. Při použití editoru v mobilní aplikace (mobil, tablet) lze mluvené slovo nahrávat a obrázky pořizovat přímo daným zařízením bez potřeby dalšího technického vybavení. Editor umožňuje vytvářet struktury typu – učebnice, lekce, slovní zásoba a cvičení. Hotové učebnice je možné elektronicky poskytnout žákům např. i k domácí přípravě.

Hlavní výhody Jazyků bez bariér:

  • možnost pracovat s jakoukoli učebnicí
  • motivace k neustálému zlepšování
  • využití pro školní výuku i domácí přípravu
  • zajištění zrakové, sluchové a významové koordinace
  • podpora zrakové a sluchové analýzy a syntézy
  • možnost častého opakování učiva efektivní a zábavnou formou
  • možnost vytváření a snadného sdílení elektronických učebnic s ostatními uživateli
  • jednoduchá a intuitivní obsluha
  • s mobilem či tabletem možnost učit se kdekoliv
  • metodická podpora na internetu

Řekli o Jazycích bez bariér:

„Práce s počítačem je pro dnešní děti přirozená. V programu Jazyky bez bariér se dokáží velmi rychle orientovat a tvořivá práce s vynaložením vlastní invence a zapojením více smyslů je baví – bez ohledu na jazykovou vyspělost a dispozice.“

Věra Poláchová
učitelka angličtiny na ZŠ Velká Bíteš

„Program Jazyky bez bariér představuje po stránce metodického zpracování výukový materiál úžasné invence a vysoké pedagogické a psychologické hodnoty.“

Doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK Praha

Projekt podporují: