Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

DYSLEXIE a NADÁNÍ – příklady dobré praxe 2022

1. květen 2022

Ukázky z pracovní verze 30. 4. 2022

CÍLEM JE PODPORA POCHOPENÍ A PŘIJETÍ ODLIŠNOSTÍ
Směsice příspěvků, kde si zájemci mohou najít něco přínosného:
Informace, inspiraci, naději…

ÚVOD K PRACOVNÍ VERZI

Úvod k pracovní verzi

Část I. První příspěvky

Lenka Krejčová, ředitelka DYS-centra Praha
Co se daří více a co se daří méně

Helena Pálenská, učitelka angličtiny a Jana Burianová, speciální pedagog
S pochopením a přijetím o Markovi, Anetě a Lucii

Šárka Marianová, maminka
Příprava na státní zkoušky na osmileté gymnázium
Průběh státních zkoušek na osmileté gymnázium
Šárka a Matěj na osmiletém gymnáziu Evolution

Lucie Kocurová, redaktorka
Článek o „dys“ klubu na gymnáziu Evolution ZDE

Dagmar Ruščáková, maminka
Článek nás zavede do českého a norského školství na téma dys ZDE

Kristýna Vejlupek, grafik
Mapy učebního pokroku… praktické a inspirující ZDE

Autorský tým APIV B; ZAPOJME VŠECHNY.cz
Nadaný žák s dyslexií: Jak s ním pracovat ZDE

Část II. Příspěvky Dáša

Dyslexie a čtení v knize života
Můj život s dyslexií a nadáním
Přehled originálních výukových pomůcek
Souběh handicapu a nadání – věřit či nevěřit?

Část III. Paradoxní školní výkony nadaných dětí s dyslexií

Přehled dvanácti paradoxů včetně dvou nástřelů dobré praxe
Aktuálně mi připadá smysluplné ubírat se dále tímto směrem.

Autor: Dagmar Rýdlová

Projekt podporují: