Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Polski

W celu wspierania nauki języka angielskiego wśród czeskich dzieci i młodzieży z dysleksją, przygotowaliśmy multimedialny program – Języki bez barier. Jest to prosty w obsłudze edytor tekstowy wraz z przeglądarką. Program w nietradycyjny sposób kompensuje użytkownikom z dysleksją problemy ze wzrokową i słuchową percepcją. Jest to główna zaleta, która odróżnia ten program od już istniejących.

Krok za krokiem program zyskuje nowych zwolenników zarówno w szkołach jak i w rodzinach. Ponieważ czescy metodycy są zainteresowani prezentacją programu także na zagranicznych konferencjach, informacje o programie przygotowane są również w języku angielskim i niemieckim.

Program Języki bez barier planujemy także przystosować do nauki innych języków obcych, a następnie chcielibyśmy go udostępnić innym krajom europejskim.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt z autorką projektu. Korespondencja w języku angielskim i czeskim. Bieżące informacje po rejestracji.

Cieszymy sie na współpracę.

Projekt podporují: