Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Jazyky bez bariér a online vyučování

5. únor 2021

Podíváme se na motivaci a záměr vytvoření programu i jeho využití v období běžné školní docházky i v období distanční výuky.

Co mě vedlo k vytvoření metodiky bezbariérové výuky

Počítačový program Jazyky bez bariér (dále jen JBB) jsem začala vytvářet na základě osobních potíží s dyslexií při výuce cizích jazyků i odborných informací o dyslexii, které jsem si nastudovala. Psal se rok 2005 a děti měly k dispozici učebnici a v lepším případě také „cédéčko“ se zvukovými nahrávkami. Jedním z důležitých předpokladů ke zvládnutí cizího jazyka je schopnost zrakové a sluchové koordinace, tedy propojování mluvené a psané řeči… s tím mají děti s dyslexií potíže a potřebují při jazykové výuce speciální podporu.

Můj záměr byl následující:

Učitel se nemůže rozkrájet na kousky, aby každému dítěti s dyslexií plně podle jeho individuálních potřeb vše dokola ukazoval a opakoval a ukazoval a opakoval… Proto jsem chtěla vytvořit počítačový program, který má editor/plnič pro vkládání aktuálního učiva v mluvené a psané formě včetně obrázků a browser/prohlížeč, který dítěti zajistí zrakovou a sluchovou koordinaci a další metodickou podporu. Tím získají děti s dyslexií kvalitní oporu i při domácí přípravě, na kterou je třeba dbát.

Tvorba a využívání programu v období běžné školní docházky

Během uplynulých 15 let jsem potkala řadu skvělých odborníků, pedagogů i rodičů a postupně jsme udělali velký kus práce… všem patří srdečné poděkování. Vedla jsem informační a zaškolovací semináře pro učitele a rodiče a krok za krokem jsme vytvářeli výukové materiály v bezbariérové formě: adaptované učebnice, zájmové soubory a metodickou inspiraci. Někdy se povedlo získat grant, něco jsem financovala z rodinného rozpočtu a řada výukových materiálů vznikla jako dobrovolná práce angažovaných učitelů a rodičů. Současně jsme organizovali žákovské konference a vytvářeli videa. Program JBB, výukové materiály i videa jsou zdarma dostupná zde, na stránkách www.jazyky-bez-barier.cz. Učitelé ve školách mohli používat program v počítačových učebnách nebo ve třídách přes dataprojektor či na interaktivních tabulích. A důležité bylo, že děti měly ve vazbě na školní výuku k dispozici velmi užitečnou oporu pro domácí přípravu.

Možnosti využití programu Jazyky bez bariér v období distanční výuky

S nástupem pandemie a nutností zajistit distanční vzdělávání formou online výuky od jara roku 2020 v celostátním (i celosvětovém) rozsahu jsou využívány nové informační technologie a vytvářeny nové výukové materiály a postupy. I paní učitelky, které dříve aktivně využívaly program JBB při školní výuce, dnes plně využívají pro online výuku technologie a výukové materiály k tomu přizpůsobené.

Uplatnění programu JBB v současné době zůstává pro případnou domácí přípravu, pokud aktuální online výuka není pro dítě s dyslexií dostatečně uchopitelná a pokud rodiče mají možnost své dítě s dyslexií při jazykové výuce doma podporovat. Asi 8 rodičů mi v době distanční výuky telefonovalo, jak využívat program JBB pro domácí přípravu a uskutečnili jsme telefonické zaškolení v rozsahu 60 až 90 minut.

Znám situace, kdy někteří rodiče „nemají nervy“ se s dítětem doma učit a řeší to křikem a nadáváním. Podporu ve formě konzultací získají rodiče s dítětem v DYS-centru Praha www.dyscentrum.org. Zde je krátká citace z letáčku DYS-centra Praha: „Děti se někdy lépe učí s cizím člověkem než s vlastními rodiči (navíc rodina musí mít vždy čas i na svoje společné zájmy a aktivity, rodinný život se nesmí zúžit pouze na přípravu do školy a řešení školních obtíží.“

Projekt podporují: