Jazyky bez barier

Program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Haiku a online vyučování

1. únor 2021

Krátké zrcadlení situací a emocí učitelů, dětí a rodičů. Zajímavé odlehčení tématu a humor přinášející nadhled je důležitou strategií zvládání zátěžových situací. Přinášíme ukázky.

HAIKU je speciální forma poezie původem z Japonska, má 17 slabik na 3 řádcích a velmi dobře dokáže zachytit nálady i prchavé okamžiky. Doktor Honzák propaguje psaní haiku a oceňuje koordinaci mozkových hemisfér. Jak té, co tvoří obsah, tak té, která počítá slabiky. To je léčivé. V roce 2020 vyšel v nakladatelství Čas Deník haiku 3 od Miloně Čepelky.

Možná vás čtení haiku zaujme a možná dostanete chuť také tvořit. Psaní haiku a případné sdílení s někým, kdo prožívá obdobné situace, je příjemné a posilující.

PANÍ UČITELKA ÚVODEM

Školy a haiku (5)
rok dva tisíce dvacet (7)
krátce a stručně (5)


Školy a haiku
také rok dvacet jedna
pokračování.


Hela a škola
změny jsou velké.
POSTOJ beru to.


Děti jsou doma,
i učitel je doma
učí online.


PANÍ UČITELKA O DĚTECH

Někoho ruší
rušení. Doma je klid
na soustředění.


Škola a děti,
kamarádi, zábava,
doma to chybí.


Chodit do školy,
brzy vstávat, oblékat.
Je čas si přispat.


PERLIČKY OD DĚTÍ PRO PANÍ UČITELKU

Máma uvaří,
já jíst musím teď a hned
online ne-online.


Máma uklízí,
luxuje mi pokojík
online ne-online.


To je má želva,
jak je krásná dívejte,
když tu jsme online.


To je mé kotě,
jak je krásné dívejte,
když tu jsme online.


To je můj pejsek,
jak je krásný dívejte,
když tu jsme online.


SÍLA I TÍHA, KTEROU PROŽÍVÁ MAMINKA DVOU DĚTÍ, povoláním školní psycholožka

Vařím, mail řeším
svoje děti doma mám
multitasking dám.


Skype, tel, mail
dělám práci z domu
řízek, kaše, sůl.


Děti potichu
tajně online hrávají
místo učení.


Co píšou dnes?
rodiče jsou bezmocní
děti se neučí.


To je děs hrůza
jak učitel hodnotí
rodič supí.


Slzy utírám si
multitasking nedávám
matka „psychožka.“


Všechno vyřeším
za kabel potahuju
už ticho a klid.


JAK ZNÁM PANÍ UČITELKU HELU

Je jí padesát,
děti má už dospělé
na školu má čas.


Angličtinářka
je. Dělá dětem kvízy,
feedback mají hned.


Přípravu řeší,
musí být smysluplná.
Na to velmi dbá.


Dětem zadává
nedokončené věty,
ty nelze opsat.


OCENĚNÍ PRO VEDENÍ JEDNÉ KONKRÉTNÍ ŠKOLY, která je flexibilní k učitelům i k dětem a na kvalitě výuky zde záleží

Vedení školy
je akční, flexibilní
a ctí kvalitu.


Na vytvoření texu a haiku spolupracovaly:

Dagmar Rýdlová, autorka originálních pomůcek pro děti s dyslexií a jejich okolí Helena Pálenská, učitelka angličtiny na ZŠ Mikoláše Alše Praha Suchdol Jedna maminka (povoláním školní psycholožka), která si přeje zachovat soukromí.


Možná vás čtení haiku zaujalo a možná jste dostali chuť také tvořit. Psaní haiku a případné sdílení s někým, kdo prožívá obdobné situace, je příjemné a posilující.

Projekt podporují: